114026461. Mijn gedachten creëren de werkelijkheid

Het zijn niet je gedachten maar je emoties en hun energetische kracht die jouw werkelijkheid en leven beïnvloeden.

2. Negatieve emoties bestaan

Boosheid, verdriet, blijdschap, bestaan allemaal uit dezelfde soort energie en vallen in hetzelfde spectrum. Het is slechts door er een label op te plakken dat we een emotie positief of negatief gaan ervaren. Elke emotie is goed, laat alles er dus gewoon zijn. Want als jij je verdriet wegstopt, zul je ook minder blijdschap, geluk en vreugde kunnen voelen …

3. Er is iets mis met jou

Iedereen is perfect zoals hij of zij is. Alle elementen horen bij jou, je kunt die niet weggooien of negeren. Het belangrijkste is de capaciteit ontwikkelen om in je eigen kracht te gaan staan. Als je dat doet, is de rest niet meer belangrijk.

4. Zelfsabotage bestaat

Er is in jezelf helemaal niets te vinden wat jou kwaad zou willen doen. De strategieën en patronen die je hebt ontwikkeld zijn er alleen gekomen om jezelf te beschermen, vanuit een positieve intentie. Accepteer dat, en wees dankbaar. Ze weerhouden je wellicht van het ervaren van grote blijdschap, maar dat komt omdat we bang zijn om ons volle potentieel echt te ervaren.

5. We moeten leren meer te gevenNext-steps

De focus ligt niet op geven, maar op écht leren ontvangen. Dat is niet hetzelfde als nemen. Open je hart en al het goede komt naar binnen en gaat vanzelf ook weer naar buiten. Als je kunt ontvangen, gaat het geven als vanzelf.

6. Je moet gedisciplineerd zijn om te veranderen

Te strakke discipline zit de verbinding met je hart in de weg. Als jij je verbonden voelt, dan raak je geïnspireerd en gaat verandering vanzelf.

7. Hoe harder je iets wilt, hoe verder het van je af raakt

Het gaat vooral om de intentie en energie die achter je wil schuil gaat. Wil je iets omdat het moet van jezelf of wil je iets van binnenuit?

29 okt

De mens als uiting van zijn groei

 

Hoe ik naar het leven kijk.

Mensen weerspiegelen wat ze te leren hebben om tot diepe innerlijke vrede te komen. Als er een onbalans is op een bepaald niveau van ons totale wezen, dan ondervinden we daar hinder van. De fysieke, mentale en emotionele hinder is ons allen bekend....

Vanaf het moment dat we ons open stellen voor bewustzijn rond onze ongemakken, geven we de boodschap aan de universele intelligentie dat we klaar zijn om iets te ontvangen. Het kan zijn in een inzicht, of in een bepaalde cruciale verandering in ons georganiseerde leven. Kiezen voor een Reconnective Healing sessie is zo'n boodschap. 

Iedere bewustzijnssprong leidt tot groei, verandering, brengt ons dichter bij ons zelf, ons hart als organisme dat aangeeft of iets OK is of niet. Hoe meer we verbonden zijn met een vitaal hart, hoe intenser het leven beleefd wordt in vrede, passie, geluk, gezondheid en vitaliteit. 

29 okt

Depressie anders bekeken ...

Een depressie is een onderdrukte staat van emotie. In de meeste gevallen is depressie het gevolg van het onderdrukken, het niet toelaten of niet voelen van verdriet.

Wanneer verdriet niet gevoeld mag of kan worden, begint het innerlijk aan je levenslust en vitaliteit te vreten, je verliest je energie en komt in een staat van depressie. Er kunnen allerlei redenen bestaan waarom we geen verbinding kunnen of willen maken met bepaalde gevoelens of in dit geval het toelaten en doorvoelen van diep verdriet. Meestal zijn de redenen terug te vinden in onze opvoeding of cultuur, waar we in de eerste plaats nooit hebben geleerd om met emoties en gevoelens om te gaan en zeker mannen hebben steeds te horen gekregen dat we onze emoties niet mogen tonen, het kan ook zo zijn dat onze omgeving helemaal niet open staat voor het tonen van échte emoties en deze in veiligheid de vrije loop te laten gaan. Dat is erg jammer en pijnlijk want dat kan zo verlossend en helend werken.depression

Depressie is dus een toestand van afwezigheid van de échte onderliggende emotie en dat maakt dat het zo pijnlijk is. Men ontbreekt in deze toestand de energie om nog verbinding te maken met wat eigenlijk gevoeld wil worden (in dit geval verdriet), wat resulteert in een diep pijnlijk lijden bij gevolg van dit verdoofd en afgesneden gevoel.  Depressie is dus eigenlijk het resultaat van niet (meer) in staat zijn om verbinding te maken met je levenskracht of vitale energie. Leer hoe je te verbinden met je vitale, levendige, passionele en emotionele energie en depressies hebben geen schijn van kans meer … 

Andere vormen van onderdrukte emoties zijn boosheid dat omslaat naar razernij en woede, onderdrukte angst slaat om in paniek, onderdrukte liefde slaat om in bezitterigheid en nodig hebben, en onderdrukte jaloezie slaat om in nijd en afgunst. 

Depressie, razernij, woede, paniek, bezitterigheid, nodig hebben, nijd en afgunst zijn onderdrukte en dus onnatuurlijke emoties die ons innerlijk verzieken en schaden. Terwijl gezonde emoties zoals verdriet, angst, boosheid of vreugde allen prettig en deugddoend zijn om te doorvoelen.  Al deze emoties zijn intrinsiek aangenaam en helend om te voelen, als je ze toelaat om vrijelijk te stromen. Zo is het niet beter om vreugde te voelen dan om boosheid te voelen. 

29 okt

Healing van de levenskracht

In de natuur streeft levenskracht naar evenwicht. In de mens is dat het zelfherstellend vermogen waarmee welzijn en gezondheid in balans kan blijven. Ziek zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt weggestopt. Ziek zijn geeft je de mogelijkheid om je daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van het genezingsproces. Je kunt daarom rustig zeggen dat heelwording meer is dan genezen.

29 okt

Het is tijd voor Heart Intelligence

De logische volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling … 

  • Wil je meer controle over je leven?

Leer niet langer het slachtoffer te zijn van wat er je overkomt, en krijgt toegang tot meer keuzes en mogelijkheden. 

  • Wil je meer kracht, inzicht en zelfvertrouwen?

Heart Intelligence leert je de vaardigheden om je te wapenen in deze turbulente tijden van negativiteit, van sociale, economische en culturele afbrokkeling, en een maatschappij waar de angst regeert.

  • Wil je meer in contact zijn met je eigen kern, met wie jij werkelijk bent?

Je komt terug in contact met je gevoelens en emoties, je gaat alles in het leven intenser beleven, meer vrede, passie, geluk, gezondheid, vitaliteit …

  • Wil je beter en authentieker communiceren?

Met Heart Intelligence ben je gevoeliger voor anderen hun gevoelens en emoties, je bent in staat om open en écht te zijn in je contact, je communicatie is effectiever, en je open hart is een voorbeeld voor je omgeving.

  • Wil je groeien in steeds meer jezelf zijn?

Kom (terug) in verbinding met je diepste kern, voel je (opnieuw) veilig met wie je werkelijk bent. Leef met het gevoel over een vangnet te beschikken, zodat je het aandurft om je schaduw kanten te onderzoeken, je grootste angsten in de ogen te kijken en te gaan ontdekken hoe het is om uit je comfortzone te stappen.

  • Wil je meer voldoening en diepgang in je leven?

Heart Intelligence geeft je inzichten die kunnen bijdragen tot soms cruciale verandering in je georganiseerde leven. Je maakt een bewustzijnssprong die leidt tot groei en verandering, je komt dichter bij je authentieke zelf, je luistert naar je hart als organisme dat aangeeft of iets OK is of niet.

Pagina 1 van 8

ADRES PRAKTIJK

Kapelsestraat 187

2950 Kapellen 

FOLLOW US

Volg ons op Social Media!
Op Facebook en Twitter, en nieuwsbrieven via email.