29 okt

Holistische visie

 

De woorden 'holisme' en 'holistisch' komen van het Griekse woord 'holos', dat 'heel' betekent. In de holistische visie wordt de mens beschouwd als één eenheid van lichaam en geest. Fysieke gewaarwordingen, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die continue met elkaar in wisselwerking zijn. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dit betekent dat als er op één van deze gebieden een verstoring ontstaat dit invloed heeft op de andere gebieden. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, dan geeft het lichaam een signaal af in de vorm van een symptoom of een klacht. Binnen de holistische visie wordt een klacht, symptoom of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. Het wordt beschouwd als een vraag om aandacht voor die aspecten van ons "Zijn" welke we tot dan toe niet hebben kunnen of willen waarnemen. Bij het helen van deze verstoring, zal er daarom ook aandacht moeten zijn voor al deze gebieden. Energetische werk zoals Reconnective Healing ondersteunt deze benadering. Het uitgangspunt is, dat alles in dit universum opgebouwd is uit energie, en de mens dus ook.

In het begeleiden van een healing vanuit deze visie heb ik niet de intentie het signaal of het symptoom zo snel mogelijk weg te werken, maar hoop ik je te kunnen begeleiden naar bewustwording en inzicht. Ik zal je nooit kunnen zeggen welke betekenis een signaal heeft. De enige die dat kan, bent jij zelf.

29 okt

Ik ben, en voel me verbonden

 

Het allerleukste is dat je er gelukkig van wordt! Je ziet plots meer speciale dingen rondom je. Bijvoorbeeld een leuke cursus, een inspirerend boek, enthousiaste mensen, belangrijke projecten, de schoonheid van de natuur, rust en eenvoud, geluk en leven (echt leven met zijn processen). 

Mensen met de zelfde openheid komen naar je toe en delen hun inspiratiebronnen, weer anderen kijken met lieve ogen terug als ze de warmte van je hart voelen. 

29 okt

Mijn visie op wetenschap

Een echte wetenschapper is voor mij iemand die durft voorbij te gaan aan de grenzen van wat we al begrijpen, en de moed heeft te blijven open staan voor alles, niet alleen voor wat zijn kleine verstand kan bevatten. De waarheid is niet nodig begrepen te worden om te zijn wat het is. Ons begrip maakt niet iets tot wat het is, of verbetert het niet. Als een wetenschapper iets (nog) niet begrijpt en dat gaat afdoen als leugens en bedrog omdat de bewijzen binnen zijn eigen paradigma niet te vinden zijn is dat in essentie geen wetenschapper meer, maar een beoefenaar van sciëntisme. Want als de wetenschap wordt beoefend als een religie, is het niet beter dan enig ander bijgeloof. Problemen kun je nooit oplossen, met dezelfde denkwijze, als waarmee ze ontstaan zijn.

29 okt

Ons hart

 

Het is één van de levende organismen in ons dat ons zegt of iets o.k. is of niet. Het heeft de kwaliteit om zich gemakkelijk te openen voor anderen/ omgeving. Waardoor we voldoening, vervulling, zelfbewustzijn en liefde leren kennen.

Een open hart spoort aan tot de ontplooiing en integratie van:

  • IK ONTPLOOI MEZELF
  • IK BEN GEINSSPIREERD/ NEEM WAAR
  • IK KAN ME DUIDELIJK UITDRUKKEN
  • IK BEN VERBONDEN/ LIEFDEVOL
  • IK WIL/ VERWEZENLIJK
  • IK BEN CREATIEF/ INTIEM BEKWAAM
  • IK BEN/ MAG ER ZIJN

Individueel werken aan persoonlijke ontwikkeling en spiritueel ontwaken loopt stilaan op zijn einde. De tijden van jezelf tot ervaringen brengen via boeken, CD’s of door het on-line video’s bekijken is voorbij.  We hebben samen deze weg te gaan, door écht fysiek samen te komen, door er voor elkaar te zijn en heart intelligence in gemeenschap te (be)oefenen. Een “live” bijeenkomst geeft zo’n andere ervaring, het  is zo veel krachtiger en werk zo veel dieper door. Als mensen met een open hart samen komen gebeurt er iets unieks, er bouwt zich een energie veld op in de groep, wat iedereen kan voelen.  Deze energie zorgt ervoor dat alles wat je ervaart intenser wordt, je voelt alles sterker, alsof je de volume knop van je versterker omhoog draait. Je gedachten, emoties, gevoelens versterken, zowel wat goed voelt als wat minder goed voelt wordt versterkt, dit geeft je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot blokkades en diep liggende emoties die anders voor jou niet bereikbaar zijn. Het werkt diep transformerend en helend en dat is zowat het mooiste wat je elkaar kan geven.

Pagina 2 van 8

ADRES LOOPBAANBEGELEIDING

Huisartsen Punt A

Moerenhoutlaan 1

2180 Ekeren (Antwerpen)

FOLLOW US

Volg ons op Social Media!
Op Facebook en Twitter, en nieuwsbrieven via email.