Circle-WISE: Even binnen kijken ...

Samen zijn in cirkel met de intentie aanwezig te zijn in je hart en je hart te openen voor elkaar. Zo ontstaat er een energetisch veld dat er voor zorgt dat ieder op zich MEER VOELT dan normaal. Hierdoor krijg je toegang tot emoties, gedachten, energie, fysieke pijnen of deugden, innerlijke verdoofdheid, conflict, verwarring, je grote passie, je eigen goedheid…. die je normaal niet voelt. Doordat iedereen duidelijke afspraken hanteert (zoals vertrouwelijkheid: alles wat in deze cirkel gezegd of gedaan wordt blijft hier, dus is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met mensen die niet aanwezig zijn) ontstaat er een groot gevoel van veiligheid waardoor er dingen gedeeld kunnen worden die al jaren onderdrukt in je systeem leven en van onbewuste invloed zijn.people-holding-hands-sunset

Echte verandering gebeurt spontaan en zonder druk! Het is de bedoeling dat je in groep bij elkaar bent en werkt met wat zich spontaan aan dient, wat gezien en erkend wil worden.  Dit onder begeleiding. Er is geen confrontatie noch pushing, je wordt niet gedwongen een gebied te betreden dat onveilig voelt. De grootste regel is VEILIGHEID!!! Binnen die veiligheid kunnen je angsten, je boosheid, je teleurstelling, je grootste vreugde, je diepste geheimen, snerpend verdriet, schuldgevoel, passie, kracht enz. naar buiten komen.

Iedereen is elkaars medicijn. Daarmee wordt bedoeld dat elk proces dat iemand doorwerkt ook het proces is van vele anderen uit de groep. Als een vrouw van een ineengedoken houding waarin ze zich niets waard voelt, helemaal levensmoe is, geen raad meer weet,… verandert naar een vrouw die in haar vrouwelijke kracht staat, bruist van energie en zichzelf vanuit haar open hart verbindt met de anderen, dan ontvang jij de gift, het medicijn van de vrouwelijke kracht ook! Tenmiste als je tijdens het proces echt AANWEZIG was. Aanwezig zijn betekent met je aandacht bij diegene zijn die in proces is terwijl je jezelf en je lichaam voelt. 

Je leert technieken om te weten wat je ervaart in je gedachten, je lichaam, je emoties, je energie en je ware zelf. Zo leer je jezelf kennen. Je leert op een hart gecentreerde manier jezelf uit te drukken zodat anderen je horen, zien en voelen en jij zelf anderen hoort, ziet en voelt. Zo leer je de ander kennen. Er is ruimte om in veiligheid te werken met wat zich emotioneel aandient tijdens de dag (proceswerk).

De Circle-WISE events zijn bedoeld voor iedereen (ouder dan 18 jaar) die zich wil ontplooien tot een gezond zelf! Wees welkom!

 

ADRES PRAKTIJK

Kapelsestraat 187

2950 Kapellen 

FOLLOW US

Volg ons op Social Media!
Op Facebook en Twitter, en nieuwsbrieven via email.